Scurt istoric  al Liceului Tehnologic  ,,Mihai Eminescu” Slobozia


Cultura organizațională poate fi definită drept un complex specific de valori, credinte conducatoare, reprezentări, înțelesuri, căi de gândire împărtășite de membrii unei organizații, care determină modurile în care aceștia se vor comporta în interiorul și în afara acesteia și care sunt transmise noilor membri drept corecte.

Datorită diversitatii și dimensiunii sistemului școlar nu se poate realiza o caracterizare de nivel foarte general a culturii unei organizații, știut fiind că fiecare organizație are componente specifice, uneori contradictorii. Determinarea acestora este o problemă de interpretare și corelare a elementelor vizibile constatabile. Se consideră că existența și „creșterea” unei organizații poate fi posibilă dacă există un consens al educatorilor în împărtășirea valorilor și a celorlalte componente fundamentale. Iată cum vom prezenta cultura organizației școlii noastre care pe parcursul celor 45 de ani de existență a reușit să-și formeze o tradiție în pregătirea elevilor pentru cele mai diverse meserii, renumele școlii fiind dat de performanțele la olimpiade și concursurile pe meserii la nivel județean și național.

Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu" s-a înscris permanent pe linia obiectivului principal al reformei învățământului profesional și tehnic din România, prin realizarea unei formări profesionale la nivelul standardelor de pregătire cerute de nevoile economiei de piată.
A fost înființat în anul 1972, sub denumirea de Liceul Industrial Nr.1 în perioada punerii temeliei Combinatului Chimic Slobozia, care astăzi se numeste “SC CHEMGAZ HOLDING CORPORATION” S.A. Slobozia. Scopul înființării acestui liceu tehnologic a fost crearea unei activități școlare de pregătire a forței de muncă pentru cea mai mare platformă industrială si chimică, ce avea să se înalțe lângă Municipiul Slobozia.
Sediul inițial al liceului a funcționat în spațiul actualului Liceul Tehnologic  “AL. I. CUZA ” până în anul 1976, după care s-a mutat în actualul sediu, din Aleea Chimiei, Nr.9 unde funcționează și astăzi, numindu-se Liceul de Chimie Industriala Slobozia.

Inițial unitatea a funcționat cu 2 clase de liceu, iar pe parcurs numărul acestora a crescut, adăugându-se și clase de școală profesională, complementară și școala de maistri, în diverse forme: curs de zi, curs seral, cu frecvență redusă .

Din anii 1994-1995 liceul nostru a devenit Grupul Școlar de Chimie Industrială, în 1996 capată numele de Grup Școlar “Mihai Eminescu” și în anul școlar 2012-2013 primește titulatura de Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu".

Revenind la prezent, putem afirma că schimbarile survenite în societatea românescă după 1989 au avut un impact deosebit asupra scolii noastre, care s-a transformat dintr-un instrument de transmitere a unei anumite culturi într-un loc de construcție culturală, care a promovat alternativitatea și pluralismul, adaptabilitatea și creativitatea, motivarea și disponibilitatea personalului, a resurselor materiale si financiare. Adaptandu-se noilor conditii ale economiei de piata, școala noastra a introdus, prin învățământul de 3 ani, meserii cerute pe piata muncii: Mecanic auto, Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație publică, Electrician de întreținere și reparații aparatură electrocasnică, brutar-patiser-preparator produse făinoase.  
Unitatea noastra a stabilit relatii de parteneriat cu diversi agenti economici și instituții importante în vederea realizării obiectivelor propuse, dupa cum urmeaza: AJOFM IALOMIȚA, 
 SC INTERNAŢIONAL SRL, SC ATLANTIC SRL, SC AKTAŞ COM SRL, SC SELENA SA, SC SC ARTIC SA,  SC REAL TEST SRL, SC VEROTOUR SRL, SC VANK SRL, SC ANDORA PAN SRL, SC FLORICONSTRUCT SRL, SC AUTO MEDIA ZIV SRL,  etc.

Începând cu anul școlar 2018-2019 prin H.C.L. nr. 17/25.01.2018 s-a aprobat fuziunea prin absorbție a Școlii Postliceale Sanitare de către Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” și funcționează cu un număr de 33 de clase dintre care 10 clase învățământ liceal curs de zi, 7 clase învăţământ profesional, 6 clase învățământ liceal curs frecvenţă redusă, 3 clase învăţământ postliceal școala postliceală buget, 6 clase învăţământ postliceal școala postliceală cu taxă, și 1 clasă învăţământ postliceal școala de maiștri.