An şcolar 2022-2023

Personal didactic 

Liceul Tehn. Al. I. Cuza (structură M. Eminescu)

Limba Romană

Mocanu Livia-Nicoleta, grad didactic I

Geantă Maria, grad didactic I

Limba Engleză

Costache Georgian Lucian, grad didactic I

Antemir Mădălina, grad didactic I

Grigore Amelia, grad didactic

Limba Franceză:

Orăşanu Măriuţan Simona, grad didactic I

Matematică

 

Gudu Marioara, grad didactic I

Condruz Neguţa, grad didactic definitivat

Fizică:

Chiosea Marilena, grad didactic I

Hoinaru Gabriela Marilena, grad didactic I (detaşat)

Roibu Sorin, grad didactic I

 TIC:

Roibu Sorin, grad didactic I

Pîslaru Delia Corina, debutant

Chimie:

Ionescu Mihaela Ecaterina, grad didactic I

Biologie:

Tămârjan Cristina Aurelia, grad didactic I 

Novac Mihaela, grad didactic I 

Axinte Ofelia, grad didactic I 

Duță Nicoleta Doina, grad didactic I 

Istorie:

Stan Adrian Sorin, grad didactic II

Dima Mihaela, grad didactic I

Geografie:

Gavrilă Maria, grad didactic  I

Educație Fizică:

 

Dudu Andrei, debutant

Lemnaru Mihai, debutant

Burtic Marilena, debutant

Religie:

Dumitru Ionuț Cătălin, grad didactic definitivat

Socio-Umane:

 

Vasile Elena, grad didactic definitivat

Filipache Cătălin, grad didactic  I

Mitu Izabela, debutant

Senik Renata, debutant

Electrotehnică / Electromecanică:

Șerban Anișoara, grad didactic I  

Nită Marian, grad didactic I

Ms. Popa Tina Tatiana, grad didactic II

Ms. Vasile Dumitru, definitivat

Mecanică:

 

Prelucă Carmelușca Rica, grad didactic I

Dumitru Elena, grad didactic I

Ms. Zăbavă Zamfir, grad didactic definitivat

Ms. Damache Dan, debutant

Dragomir Ioan, grad didactic I

 

Servicii/Alimentaţie publică

 

 

Aștefanei Gabriela, grad didactic I 

Ms. Senik Renata, definitivat

Ms. Stroe Stănuța, debutant

Mitu Izabela, debutant

Niculescu Maria, grad didactic I

Nedeloiu Iulia, grad didactic

Istrate Florian, debutant

Personal didactic auxiliar

Moldoveanu Valentin

 Administrator financiar  I S

Necula Elena

 Secretar șef I S

Trandafir Crenguța

 Secretar I S

Pîslaru Delia Corina

 Inginer sistem IA S

Cioranu Cristina

 Bibliotecar I S

Godeanu Cornelia

 Administrator patrimoniu I S

Nica Marilena

 Pedagog I M

Nicu Mihaela

 Supraveghetor noapte I M