MISIUNEA ŞCOLII       

         

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” oferă  tinerilor servicii de educaţie şi formare profesională de calitate, promovează performanţa, dezvoltarea carierei şi cea personală a elevilor, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii, în vederea integrării lor pe piaţa muncii.

VIZIUNEA ŞCOLII 
             

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu”Slobozia îşi propune să asigure dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor în vederea integrării sociale şi profesionale ca cetăţeni activi şi responsabili în Uniunea Europeană, sporirea calităţii vieţii şi ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană.

Valori: responsabilitate, tolerantă, spirit de echipă și respect.