Matematică

Gudu Marioara, grad didactic I

Condruz Neguţa, grad didactic definitivat

Fizică:

Chiosea Marilena, grad didactic I

Hoinaru Gabriela Marilena, grad didactic I (detașat)

Roibu Sorin, grad didactic I 

Chimie:

Ionescu Mihaela, grad didactic I

Boloca Liliana, grad didactic I

Biologie:

Tărmăjan Cristina, grad didactic I

Axinte Ofelia, grad didactic I

Novac Mihaela, grad didactic I

 

 

 back